Графичният дизайн е дейност, при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.
Продуктите на графичният дизайн са в много форми, най-разпространените са:
Графична идентичност, графичен дизайн на фирмени знаци, фирмени рекламни материали, указателни табели и други
Печатен дизайн и оформление – книги, периодични издания, плакати
Уебдизайн и потребителски интерфейси
Съвременните тенденции в графичния дизайн, желанието Ви да изглеждате модерно или традиционно пред своите клиенти и нашия опит ни дава отправна точка за подготовката на нашия графичен дизайн.

Вашият коментар