taxi

Евмолпия - Пещерско шосе

ул.Кап.Райчо на дясно
П.Д.Петков на ляво 6ул.Кн.Мария Луиза ул.Гладстон на дясно
Захари Стоянов 6ул.Пещерско шосе

авт.Север - м-н Метро

Tракия  ул.Победа на ляво бул.България
на дясно по моста на адата на ляво  6-ти септември на ляво
Цариградско на дясно Освобождение на дясно 6ул.Санкт Петербург м-н Метро

жп Филипово - Транспортна б-ца

 6ул Победа бул Руски на дясно Любен Каравелов на дясно Хр.Ботев коматевско ш-е на дясно Модър
на ляво Колхида Транспортна болница

х-л Родопи - МБАЛ П-в

Кукленско 12 през надлез Родопи на дясно Найчо Цанов
Цар Бор. 3-и на ляво България на дясно
МБАЛ П-в България 234

жп Филипово - жп Тракия

6ул.Победа на ляво България на дясно моста на адата
на ляво 6-и септември на ляво Цариградско на дясно
Освобождение на ляво Шипка- жпТракия

Транспортна б-ца - Гробища Р.Ш

Модър на ляво
Коматевско шосе Хр.Ботев на ляво ЦарБор 3-и на дясно
България Рогошко шосе на ляво гробищшен парк

Митница - Кат

Кукленско през надлез Родопи на дясно Найчо Цанов на ляво Хр.Ботев на дясно Васил Априлов на ляво ул.Напредък КАТ

Мол Пловдив - 1-во РПУ

Перущица на ляво Пещерско ш-е на дясно Копривщица Коматевско шосе на ляво Никола Вапцаров на дясно            1-во РПУ

Мол П-в - м-н Метро

Тракия Перущица на ляво Пещерско ш-е на дясно Захари Стоянов на ляво Гладстон Княг.Мар.Луиза Цариград на дясно Освобождение дясно  м-н Метро

Затвора - Крайречна 6

дясно А.Стамболийски дясно Димитър Талев дясно Н.Вапцаров ляво Македония Хр.Ботев ляво Източен дясно Марица до Крайречна 6

1-во РПУ - 6-то РПУ

Македония  Хр .Ботев ляво Източен дясно Мария Луиза Цариградско ляво Ландос ляво Храбрец ляво Пламък дясно Капина 6-то РПУ

Аерогара П-в - с-н Пловдив

Аерогарата на ляво до КЦМ на дясно Асеновградско на ляво Найчо Цанов  ляво Хр.Бот. дясно В.Априлов на ляво 6-и Септември след жп прелез дясно Копривщица с-н Пповдив

РУМ изгрев - Панталеймон

Ландос дясно Цариградско ляво Освобождение дясно СанкПетерб. Куклен.ш-е дясно ул.Скопие на ляво ЦарБор.3-и дясно Н.Вапцаров ляво Братя Бъкстон дясно МБАЛ

Стадион Пловдив - пл.Централен

на ляво 6-ти септември  на дясно Цар Борис 3-и Обед. площад  Централен

Адреси с номера

Афродита – Пещерско шосе 84

Хеброс – Константин Стоилов 51

Юг Хр.Ботев 47

Север – Д.Стамболов 2

Родопи – Македония 1

Техническия – Цанко Дюстабанов 25

Аграрен Менделеев 12

ТОХ Марица 26

ПУ П.Хилендарски – Цар Асен 24

Медицински – Васил Априлов 15

КукленТеатър – Христо Данов 14

Драматичен – Княз Батемберг 38

Античен – Цар Ивайло

Летен – парк Бунарджик

Държавна Опера – пл.Централен 1

Кино Фейсис – Съединение 21

Арена – 6-ти Септември 128

Лъки – Гладстон 1

Орфей – Тодор Каблешков

Синема Сити – Перущица 8

Балабанова – К.Стоилов 57

Архиологически – Съединение 1

Исторически м-й – Съединение 1

Природонаучен м-й – Хр.ГДанов 34

Етногравски м-й –ул. „Д-р Стоян Чомаков“ 2

МБАЛ Мина – Иван Вазов 59

Панталеймон Никола Вапцаров 9

Св.Георги 61 – Васил Априлов 15а

Св.Георги 62 – Пещерско 66

Каспела – София 64

Луксор – България 47а

МБАЛ П-в – България 234

Беподробна – Цариградско 108

Транспортна- Колхида

Козма и Дамян – Освобождение 79

община пловдив – пл.с.станболов 1

облатсна ди- я- пл.Н.Мушанов 2

р-н Централен – Хр.Г.Данов 39

р-н Източен – Лев толсой 2

р-н Западен – Вечерница 1а

р-н Южен – Македония 73а

р-н Северен – Цар Борис 3-и Обед 22а

р-н Тракия – Освобождение 63

МВР – Княз Богороди 7

КАТ – Напредък 2

1-во РПУ – Н.Вапцаров 91

2-ро РПУ – Волга 70

3-то РПУ – Брезовска 33

4-то РПУ – Мали Богдан3

5-то РПУ – Съидинение 51

б-то РПУ- Капина 14

Пожарна – Преслав 33

Прокуратура– Съединение 3

Автомобилна админист – Хр.Ботев 82

К-л Транспорта – Р.Даскалов 45

Метереология и Надзор – С. Петербург 63

Здравно Осигуритепна – Х.Чернопеев 20

ХЕИ – Перущица 1

SPS – Освобождение 3

СанкПетербург-България 97

Тримонциум – Кап.Райчо 2

Лайпцик – Руски 70

Родопи – Кукленско шасе 12

Марица – ЦарБорис 3-и Обед. 42

Новотеп – Златю Бояджиев 2

Бизнес – Найчо Цанов 11

Русалка – Дунав 194а

Метропол – България 11 а

Новис – Руски 55

Империал – арх.Камен Петков 1а